Nõukogu koosolek 26.03.2014

Kolmapäeval, 26. märtsil toimus EMF-i nõukogu koosolek, kus arutati enduro komisjoniga seonduvat, puudutati rahvusvahelistel võistlustel osalemise ja ülesandmise teemat, arutati noorte toetuste jagamise kriteeriume ja määrati Rahvuste krossi koondise manageriks Lauri Roosiorg.

Ootame klubidelt tagasisidet endurokomisjoni tööle
Endurokomisjoni esimees Toivo Nikopensius esitas EMF-i juhatusele kinnitamiseks 18. märtsil toimunud koosolekul muudetud komisjoni koosseisu Toivo Nikopensius, Aare Kattai, Riho Kollist, Sulev Tõnisson, Timo Hermlin, Toivo Kaldmäe.

Juhatus ei ole seda kinnitanud, kuna koosolekust ei teavitatud vähemalt ühte senist komisjoni liiget. Samuti on juhatus saanud endurokomisjoni juhiga seoses mitmeid rahulolematuse signaale.

Nõukogu arutas tekkinud olukorda ning ka seda, et üks endurokomisjoni hiljutine liige, edumeelne ja suuremat pilti silmas pidav Almar Proos lahkus juba enne 18. märtsil toimunud koosolekut omal soovil. Ollakse seisukohal, et lisaks järjepidevuse hoidmisele vajab komisjon ka liikmeid, kes suudaksid oma suurettevõtete juhtimisest või rahvusvahelisest suhtlusest saadud kogemusi ala arendamiseks rakendada.

Nõukogu otsustas paluda EMF-i liikmesklubidel saata arvamusi ja kommentaare endurokomisjoni senise töö kohta, mille põhjal saaks kujundada edasised otsused. Avamused ja kommentaarid palume klubidel edastada EMF-i e-kirja (info@msport.ee) või posti (Pärnu mnt 141, Tallinn) teel 18. aprilliks – enne endurokomisjoni kohtumist endurohuvlistega 22. aprillil kell 19 Mäos Sämmi Grillis.

Ülesandmised rahvusvahelistele võistlustele vaid kirjaliku taotluse alusel
Seoses tekkinud arusaamatustega 2013. aastal rahvusvahelistel võistlustel üles antud sportlaste poolt võistlustel mitteosalemisest teatamata jätmisega otsustas nõukogu, et ülesandmisi teeb EMF ainult motoklubi, kuhu sportlane kuulub, taasesitatava taotluse alusel.

Andre Park’ilt ja tema klubilt (litsentsitaotlus esitatud Yamamoto RC sõitjana, ülesandmine tehtud Kemea Reytec Volaar Yamaha Teami sõitjana) ootab nõukogu samuti selgitust, miks ei teatatud sportlase mitteosalemisest EMN 20/39 Matterly Basin ja EMN 20/34 Ernee Euroopa meistrivõistluste etappidel. Endiselt on lahtine ka Erki Kahro ülesandmine ja Euroopa meistrivõistlustel mitteosalemisest teatamata jätmine.

Rahvuste krossi meeskonna manager on Lauri Roosiorg
Rahvuste krossi meeskonna manageri koha võttis presidendi pakkumisel vastu nõukogu liige Lauri Roosiorg, keda ülejäänud nõukogu liikmed ja juhatus kõigiti toetavad. Rahvuskoondise kriteeriumide (koostamisel)
puhul on kõige olulisem, et koondisse pääseksid hetke kolm kõige kiiremat sõitjat.

Kogu EMF-i nõukogu koosoleku protokolli saab lugeda siin.