EMF ootab noortespordi toetuse taotlusi

EMF-ile Kultuuriministeeriumist Noortespordi toetusena liikmesklubidele ja spordikoolidele eraldatud fondist jagab EMF vähemalt ühe neljandiku ehk 3750 eurot sihtfinantseeringuna rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalevatele noorsportlastele.

Ülejäänud kuni kolm neljandikku ehk 11 250 eurot jagab EMF klubide kaudu mootorrattaspordi taimelava kasvatavate tegevuste toetamiseks olgu selleks algajate noorte (treening)võistlused, infopäevad vms.

Taotlusi toetuse saamiseks saab esitada kirjalikult liikmesklubi kaudu. Toetuse maksimumsumma on 690 eurot. Taotluses tuleb näidata projekti eelarve, eesmärgid ja EMF-ist taotletav summa. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. juuni 2014. Taotlused tuleb saata EMF-i kas e-posti (info(at)msport.ee) või posti teel aadressile MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon, Pärnu mnt 141, Tallinn 11314.

Toetust saavad EMF-i liikmesklubid, kes on esitanud õigeaegselt riikliku statistika klubi kohta Statistikaametile ja/või Spordiregistrile.

Toetuse väljamaksed toimuvad EMF-i ja klubi vahel sõlmitud lepingu alusel. EMF-il on õigus väljamaksed peatada lepingu või EMF-i juhatuse otsuse tingimuste rikkumisel- lepingu perioodi lõpuni või rikkumise kõrvaldamiseni.

Lisatingimused: Tippvõistlustel osaleval sportlasel, kelle jaoks klubi toetust taotleb, peab olema EMF-i kehtiv võistlejalitsents, sportlane peab olema alla 18 aasta vanune. Mootorrattasporti propageerivad üritused peavad toimuma 2014 hooajal. Toetust taotleval klubil ei tohi olla EMF-ile tasumata arveid.

Ülejäänud riiklikud Noortespordi toetuse vahendid ehk 4991 eurot kasutab EMF noortekoondiste osalemise toetamiseks rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning noorte treeningpäevade ja muude motosporti propageerivate ürituste korraldamiseks ja materjalide valmistamiseks.

Juhatuse otsus Noortespordi toetuse kohta.