Enduro komisjoni koosolek toimub 15. oktoobril Mäos

EMF-i enduro alakomisoni koosolek toimub 15. oktoobril 2014 kell 17.30 Mäos Sämmi Grillis.

Koosoleku päevakord:

1. Kokkuvõte 2014.a. hooaja võistlustest – T. Nikopensius
2. Kokkuvõte 2014.a. kasutusel olnud uuest töötlusprogrammist – T. Kaldmäe
3. 2014.a. paremad endurosportlased ja klubid – kõik liikmed
4. 2015.a. enduro ja endurosprindi võistlusreeglite täiendused/parandused – S. Tõnisson
5. 2015.a. kalenderplaani kokkupanek – kõik liikmed
6. 2015.a. töötlusprogrammi täiendused – T .Kaldmäe
7. 2015.a ISDE Slovakkias, manageri otsingud
8. Muud jooksvad küsimused – kõik liikmed
9. Klubide esindajate küsimuste, ettepanekute kuulamine