Taotle 2015 hooajaks võistluslitsents

EMF rahvuslik litsents näidis

2014 hooaja litsentsid kehtivad veel 31. jaanuarini 2015, kuid juba praegu on võimalik kodulehelt taotleda alanud aastaks uut litsentsi.

EMF-i poolt välja antav rahvuslik litsents annab õiguse osaleda Eesti meistri- ja karikavõistlustel jm EMF-i egiidi all toimuvatel motospordivõistlustel Eestis. Litsents kehtib ka Soomes, Inglismaal ja Taanis (nendes riikides on vajalik stardiluba), Lätis ning Leedus. Stardiloa väljastame sportlasele e-posti teel või kohapeal EMF-i kontorist.

Sõitja on kohustatud esitama võistlustel kehtiva litsentsi. Millistes distsipliinides/masinaklassides millise litsentsiga sõita saab, on detailselt selgitatud EMF-i kodulehel www.msport.ee/litsents/rahvuslik-litsents/.

Õnnetusjuhtumikindlustus
Koos litsentsi taotlemisega kaasneb kohustus omada kehtivat kindlustust õnnetusjuhtumite vastu. Informatsiooni motosportlastele kohaldatava kindlustuskaitse ja kindlustustingimuste kohta leiab EMF-i kodulehelt. Kindlustusteenuse pakkuja on ERGO Insurance SE.

Nii litsents kui sellega kaasnev kindlustus kehtivad väljaandmise hetkest kuni järgmise, 2016. aasta 31. jaanuarini.

Antidopingu koodeksi täitmine
EMF-i litsentsiomanikuna kohustute täitma EMF-i võistlustingimustest, FIM Europe’i ja FIM-i normdokumentidest, EMF-i juhatuse otsustest ning konkreetse võistluse juhendist tulenevaid nõudeid. Tunnustate ja täidate WADA – Maailma Antidopingu Agentuuri koodeksit. Kehtiva koodeksi leiate FIM-i kodulehelt: www.fim-live.com/en/library/

Ohutus ja reeglite täitmine
EMF annab koostöös võistluste korraldajatega endast parima, et võistlused oleksid läbi viidud võimalikult kõrgel tasemel ja ohutult. Oma panuse saab siin anda ka iga võistleja, tutvudes eelnevalt vastava distsipliini võistlustingimuste ja võistluse juhendiga EMF-i kodulehel. Kõik võistlejad ja nende abilised peavad võistlustel täitma kohtunike märguandeid.

Võistluspaika saabumise aluseks on eelregistreerimine EMF-i kodulehel või registreerimine võistluspaigas. Peale võistluse juhendis kehtestatud registreerimisaja lõppu ei anna võistleja litsents vaba sissepääsu võistluspaika.

Soodustused koostööpartnerite juures
Litsentsiga kaasnevad soodustused mitmete EMF-i koostööpartnerite nagu Alexela Oil (soodustus kütuse hinnast, kuid ka muud soodustused), Coffe-In (soodsam hind kuumadel jookidel), Tallink (soodustused alates 30% reisiteenustelt) jt juures.

Soodustuste kohta leiate infot EMF-i kodulehelt www.msport.ee/soodustused/.

Taotle litsents siit.