Krossikomisjoni uus esimees on Mati Pärnasalu

EMF-i juhatus tegi 5. märtsil 2015 toimunud nõukogu koosolekul nõukogule ettepaneku nimetada motokrossi alakomisjoni esimeheks Mati Pärnasalu.

Pärnasalu esitas nimetatud kohale Karksi TSK, teda toetas krossikomisjon ning kes soovib ise seda tööd teha. Nõukogu kinnitas krossikomisjoni ja juhatuse ettepanekul krossikomisjoni esimeheks Mati Pärnasalu. EMF-i nõukogu koosoleku protokolliga saab tutvuda siin.

,