Krossikomisjoni koosolek toimub 8. aprillil 2015

EMF-i motokrossi alakomisjoni koosolek toimub 8. aprillil kell 13 EMF-i kontoris Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn.

Koosoleku päevakord:

1) Tutvumine komisjoni uue koosseisuga ja tööde jaotus.

2) EMV võistlusklasside järjekord, päevad, ettepanekud tulevaseks hooajaks.

3) Tehnilised küsimused: müra mõõtmine, numbrid ning värvid ja numbrite jaotus (EMV 1-9 kohad).

4) TOP200 ja jagamine klassidesse.

5) Vilaski kestvuskrossi analüüs.