Krossikomisjoni koosolek toimub 3. juunil kell 13

EMF-i motokrossi alakomisjoni koosolek toimub 03.06.2015 a kell 13.00 EMF-i kontoris.

Päevakord:

1) Addinol motokrossi EMV I ja II etapi kokkuvõte ja ettepanekud järgmisteks etappideks Langel ja Tihemetsas (klasside jaotus päevade kaupa).

2) Võistluste korraldus ja kontroll (teatud taseme kindlustamine). Võistlusradade kontroll ja vastavus nõuetele.

3) Võistluskalendri koostamine ja vastutus.

4) Jooksvad küsimused (võistlusjuhendi täiendamine).