Krossikomisjoni koosolek toimub 6. oktoobril

Krossikomisjoni koosolek toimub 6. oktoobril 2015 kell 13.00 EMF-i kontoris.

Päevakord:

1) 2015a Addinol EMV, TOP200 ja Hartwall Jaffa võistlussarjade kokkuvõte ja uued ettepanekud aastaks 2016;

2) Muudatused võistlusmäärustikus 2016a;

3) TOP200 reeglid ja edasised eesmärgid;

4) Jooksvad küsimused (Adrenalin Arena Cup), võistluste korraldus, talikrossid, jne.