Krossikomisjoni koosolek toimub 26. novembril

EMF-i motokrossi alakomisjoni koosolek toimub 26. novembril 2015 kell 13:30 EMF-i kontoris.

Koosoleku päevakord:

1) Kestvuskrossi juhtimine ja haldamine (endurokomisjoni mõtted)

2) Võistlustingimused 2016. a. (tiitlid EMV ja EKV) ning TOP200 juhend

3) Võistlusnumbrite väljastamise kord (broneeritud numbrid)

4) Võistluskalender 2016 (EMV, TOP200 jne)

5) Jooksvad küsimused (arengukava elluviimine, klubid ja noored)