Noortespordi toetuse jagamine 21. oktoober 2016

EMF-ile Kultuuriministeeriumist Noortespordi toetusena liikmesklubidele ja spordikoolidele eraldatud 3 675 euro suurusest fondist jagab EMF 2016. aasta esimeses jaotuses 1 900 eurot järgmiselt:

1. 14 osalejaga eletritrialite laager Vasalemmas – 600 eurot;
2. Henry Vesilinnu osalemine viiel Honda 150 EM-etapil – 500 eurot;
3. 3-etapilise Äksi karikasarja korraldamine – 500 eurot;
4. 28 noore osalejaga (üldse 137 osalejat) Kapakrossi korraldamine – 300 eurot.

Otsust saab lugeda siin.

Teises voorus jääb jagada 1775 eurot. Taotluste esitamise tähtaeg on 10. detsember 2016.

Rõhutame veelkord, et toetust saavad EMF-i liikmesklubid, kes on esitanud õigeaegselt riikliku statistika ja majandusaasta aruande klubi kohta Spordiregistrile ja Äriregistrile.

Toetuse väljamaksed toimuvad EMF-i ja klubi vahel sõlmitud lepingu alusel. EMF-il on õigus väljamaksed peatada lepingu või EMF-i juhatuse otsuse tingimuste rikkumisel – lepingu perioodi lõpuni või rikkumise kõrvaldamiseni.

Lisatingimused: Tippvõistlustel osaleval sportlasel, kelle jaoks klubi toetust taotleb, peab olema EMF-i poolt väljastatud kehtiv võistlejalitsents, sportlane peab olema alla 18 aasta vanune. Mootorrattasporti propageerivad üritused peavad olema toimunud või toimuma 2016 hooajal. Toetust taotleval klubil ei tohi olla EMF-ile tasumata arveid.