Noortespordi toetuse jagamine 14. detsember 2016

EMF-ile Kultuuriministeeriumist Noortespordi toetusena liikmesklubidele ja spordikoolidele eraldatud 3 675 euro suurusest fondist jagab EMF 2016. aasta teises jaotuses 1 775 eurot järgmiselt:

1. Meico Vettik 2016 kulude katteks – 750 eurot;
2. Hardi Roosiorg 2016 kulude katteks – 750 eurot;
3. 32 noore osalejaga (üldse 109 osalejat) Linnamäe Supikrossi korraldamine – 275 eurot.

Otsust saab lugeda siin.

Toetust saavad EMF-i liikmesklubid, kes on esitanud õigeaegselt riikliku statistika ja majandusaasta aruande klubi kohta Spordiregistrile ja Äriregistrile.

Toetuse väljamaksed toimuvad EMF-i ja klubi vahel sõlmitud lepingu alusel. EMF-il on õigus väljamaksed peatada lepingu või EMF-i juhatuse otsuse tingimuste rikkumisel – lepingu perioodi lõpuni või rikkumise kõrvaldamiseni.

Lisatingimused: Tippvõistlustel osaleval sportlasel, kelle jaoks klubi toetust taotleb, peab olema EMF-i poolt väljastatud kehtiv võistlejalitsents, sportlane peab olema alla 18 aasta vanune. Mootorrattasporti propageerivad üritused peavad olema toimunud või toimuma 2016 hooajal. Toetust taotleval klubil ei tohi olla EMF-ile tasumata arveid.