Muudatused kestvus- ja motokrossi võistlustingimustes

Paikuse kestvuskross, quadide start, foto Margus Almers

Enne aastavahetust toimunud krossikomisjoni koosolekul kinnitati ka 2017. aasta motokrossi- ja kestvuskrossi võistlustingimused. Toome ära olulisemad muudatused.

Muudatused motokrossi võistlustingimustes 2017

Suurendatakse Taani eeskujul MX2 klassis 2-taktilise mootori lubatud kubatuuri 250cc-le. Sama suure mootoriga võib sõita ka klassis MX1.

Tulemuste arvestuses lisatud punkt 8.3.1. Üldarvestuses võrdsete punktide korral on parem see võistleja, kellel on rohkem paremaid kohti, nende võrdsuse korral otsustab paremuse viimase etapi tulemus.

Transponderi tagastamise osasse lisatakse sarnaselt kestvuskrossi võistlustingimustele ka motokrossi omadesse (transponderi tagastamisega hilinemine või transponderi kaotamine).

Punkti 3.4. lisatud viide dopingureeglite täitmisele: „[litsentsiomanik] tunnustab ja täidab WADA – Maailma Antidopingu Agentuuri koodeksit“.

Litsentsitaotlusele ja litsentsile lisatakse märge, et litsentsi võib selle omanik kasutada ainuisikuliselt, vastasel juhul litsents peatatakse.

Muudatused kestvuskrossi võistlustingimustes 2017

E-3 klass muutub EKV klassiks. Selles klassis toimub Balti KV.

Harrastajad B ja Harrastajad C klass nimetatakse ümber Hobi B ja Hobi C klassiks. Lisandub Hobi D klass, selles klassis saavad osaleda TOP200 MX Open D klassi sõitjad.

Quadis on klassid Quad Open ja Quad Hobi. Quad Hobi klassi sõitjate tulemused kuuluvad ühtlasi ka Quad Open klassi etapi-ja hooaja punktiarvestusse.

Eesti Harrastajate Karikavõistluste klassid nimetatakse ümber Eesti Karikavõistluste klassideks.

Iseehitatud kütuse lisapaagi kasutamine on keelatud.

Täpsustatud punkti, mis puudutab ajamõõduanduri kasutamist ja tagastamist. Transponderi õigeaegselt mittetagastamise korral peatatakse võistleja litsents kuni transponderi tagastamiseni ja peale trahvi 40 euro tasumist. Transponderi koatamisel või selle võistleja süül kõlbmatuks muutumisel peatakase võistleja litsents kuni transponderi maksumus (300 eurot) on EMF-ile tasutud või kuni transponder on asendatud samaväärsega.

Tulemuste arvestuses kaob punkt, mis nõudis klassis EKV arvestuses olevas klassis tulemuse saamiseks vähemalt 5 sõitja osalemist võistlusel. EMV arvestuses olevatel klassidel jääb see nõue kehtima.

Lisati täpsustus: masinaklassi Enduro võistleja peab registreerimisel esitama kehtiva vastava kategooria mootorsõiduki juhiloa.

Kestvuskrossi tingimustes kasutatakse Quadi ja ATV klassides igal pool mõistet avariisuretus.

Värsked võistlustingimused leiab täies mahus EMF-i kodulehelt: https://msport.ee/motokross/