Krossikomisjoni koosolek toimub 16. veebruaril

EMF-i motokrossi alakomisjoni koosolek toimub 16. veebruaril 2017. a. kell 13.00 EMF-i kontoris.

Päevakord:
1) Võistlustingimused (täiendused);
2) Litsensid ja võistlusnumbrid;
3) Jooksvad küsimused.