Jõelähtmel tohib endurotada vaid maastikusõidualal

Võerdla maastikusõidu rada

Jõelähtme vallavalitsus pöördus EMF-i poole palvega teavitada endurohuvilisi asjaolust, et Jõelähtme vallas tohib kasutada väljaspool teid vaid mootorratastele ette nähtud ala Võerdla külas.

Tuginedes valda laekunud informatsioonile ja pöördumistele, milles juhitakse tähelepanu viimasel kahel aastal suurenenud rikkumistele seoses metsaradade kasutamisega mootorratturite poolt, teavitame föderatsiooni kuuluvaid klubisid ja klubide sõitjaid, et Jõelähtme vallas tohib kasutada väljaspool teid vaid mootorratastele ette nähtud ala Võerdla külas Viimsi metskonna maaüksust 255 (katastritunnusega 24501:001:0164).

Samuti tuletame meelde, et teedel (sh ka metsateedel) on sõitmine lubatud juhul, kui sõiduvahend on kantud registrisse ja omab registritunnuseid. Metsateedelt väljaspool tohib sõidukiga sõita vaid Metsaseaduse § 35 lg 1 p 4 korral.

Jõelähtme valla andmetel ei ole võistlustel osalevad mootorratturid (on olemas tõestusmaterjal videode näol) sellest piirangust seni kinni pidanud. Toimunud on suuremad metsa ja matkaradade lõhkumised Rebala muinsuskaitseala piiranguvööndis, Jägala jõe ümbruses, Kalevi-Liiva terroriohvrite memoriaali juures, Kaberneeme-Haapse metsa- ja rannaalal, Ubari maastikukaitse alal ja Ruu metsas.

11.04.2017 toimunud kohtumisel vallamajas leppisid Favor Motosport MTÜ esindaja Almar Proos, Tallinna GP peakorraldaja Veiko Biene ja vallavalitsus kokku, et vald teeb kirja MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioonile, milles tungivalt palub föderatsiooni tegeleda teavitustööga klubide ja sõitjate hulgas.

Vald soovib, et ka tulevikus oleks võimalik harrastada Jõelähtme valla territooriumil mootorrattasporti, kuid see peab toimuma õiguspärasel viisil ning loodust ja elanikke ohtu seadmata, see on ka eelduseks, et edaspidised loa taotlused ürituste korraldamiseks saavad positiivse vastuse.

EMF palub kõigil endurohuvilistel valla nõudeid austada, et ka tulevikus oleks võimalik seal nii treenida kui võistelda.