EMF-i aastakonverents toimub 29. mail Mäos

EMF-i aastakonverents 2016. majandusaasta aruande kinnitamiseks toimub 29. mail 2017 kell 18.00 Mäos.

Toimumise aeg: 29. mai 2017 kell 18:00
Toimumise koht: Sämmi Grill, Mäo, Järvamaa
Koosoleku algus: 18:00

Osavõtjate registreerimine: Üldkoosolekust (aastakonverentsist) osavõtjate registreerimine algab kell 17:30. Liikmete hääleõigus aastakonverentsil määratakse 26. mai 2017. a seisuga.

Aastakonverentsi päevakord:

1. 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine (materjaliga on võimalik tutvuda www.msport.ee/emf/noukogu/aruanded/)
2. EMF-i 2017. aasta projektide tutvustamine
3. Klubide ettepanekute kuulamine (ettepanekuid ja kommentaare on soovitav esitada eelnevalt posti või e-posti teel).

Aastakonverentsil osalemiseks palume:

1. konverentsil osalejatel registreerida end hiljemalt 26. maiks 2017 e-posti teel info@msport.ee;
2. kõigil konverentsile saabunud liikmetel registreerida end konverentsile saabudes konverentsi protokollija juures, kinnitades oma osalemist konverentsil allkirjaga EMF-i nimekirjas;
3. esitada isikut tõendav dokument;
4. liikme esindajal esitada kirjalik volikiri ja esindaja isikut tõendav dokument. Volikirjas peavad sisalduma: volituse andja andmed; esindaja andmed (ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja isikut tõendava dokumendi number); volikirja väljaandmise kuupäev.

Isikut tõendava dokumendina aktsepteeritakse riigiasutuse poolt välja antud dokumenti, kuhu on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto ja allkiri.