Avatud on registreerimine treenerite üldainete koolitustele

Avatud on registreerimine 2017. aasta sügis-talvistele treenerite üldainete tasemekoolitustele.

Treenerikutse taotlejad, kellel ei ole kehalise kasvatuse või spordi alast kõrgharidust, peavad kutsetaseme taotlemiselks läbima vastava taseme koolituse. Tasemekoolitus jaguneb kaheks osaks – erialaseks- ja üldainete koolituseks. Erialase koolituse korraldamisega tegelevad spordialade kutsekomisjonid. Üldainete koolitusi korraldavad Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool. Koolitused toimuvad EOK poolet kinnitatud õppekavade ja õppematerjalide alusel.

NB! Septembris Üldaintete EKR 5 tase ka vene keeles!

Info ja registreerimine: http://www.sport.ee/et/treenerid#ankur2