EMF aastakonverentsil valitakse ka uus nõukogu liige

Seoses 13. juunil toimunud aastakonverentsil ära jäänud ühe uue nõukogu liikme valimisega toimub see nüüd 8. detsembril toimuva aastalõpu aastakonverentsi raames.

EMF-i aastakonverents 2018 tegevuste kokkuvõtteks ja uue nõukogu liikme valimiseks toimub 8. detsembril Tallinnas TALLINK SPA & CONFERENCE Hotellis (www.tallinkhotels.com/et/tallink-spa-conference-hotel/conference). Koosolek algab kell 16:00.

Vastavalt EMF-i põhikirjale on EMF-i nõukogu viieliikmeline, kuid seoses ühe liikme tagasiastumisega 2018 aasta alguses oli nõukogu kuni kevadise aastakonverentsini neljaliikmeline. Kevadel toimunud aastakonverentsil jäi aga nõukogu liikme valimine ära, kuna kandidaadid anti üles liiga hilja. Seoses sellega palume nüüd kõikidel klubidel oma kandidaat üles seada vähemalt 7 päeva enne aastakoosoleku toimumist (väljavõte EMFi põhikirjast: 4.2.1. Igal Föderatsiooni liikmel on õigus esitada nõukogu liikme kandidatuur. Nõukogu liikme kandidatuur tuleb esitada vähemalt 7 päeva enne Üldkoosoleku toimumist juhatusele. Nõukogu liikme kandidatuuri hilisemal esitamisel loetakse, et kandidatuuri ei ole üles seatud.).

NB! Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata Üldkoosolekul esindatud liikmete arvust, eeldusel, et Üldkoosolekul on esindatud vähemalt üks viiendik Föderatsiooni liikmetest. Hetkeseisuga kuulub EMF-i 80 liikmesklubi ehk siis üldkoosolek on 8. detsembril pädev otsustama, kui kohal on vähemalt 16 liiget või volitatud liiget (liikmed saavad endiselt teisi liikmeid volitada).

Osavõtjate registreerimine:
Üldkoosolekust (aastakonverentsist) osavõtjate registreerimine algab kell 15:30. Liikmete hääleõigus aastakonverentsil määratakse 1. detsember 2018. a seisuga.

Aastakonverentsi päevakord:
1. 2018. aasta tegevuste ülevaade
2. EMF-i nõukogu liikme valimine (kandidaate saab esitada kuni 1. detsember 2018.a)
3. Klubide ettepanekute kuulamine (ettepanekuid ja kommentaare on soovitav esitada eelnevalt posti või e-posti teel aadressil rauno@msport.ee).

Aastakonverentsil osalemiseks palume:
1. konverentsil osalejatel registreerida end hiljemalt 1. detsembriks 2018 e-posti teel info@msport.ee;
2. kõigil konverentsile saabunud liikmetel registreerida end konverentsile saabudes konverentsi protokollija juures, kinnitades oma osalemist konverentsil allkirjaga EMF-i nimekirjas;
3. esitada isikut tõendav dokument;
4. liikme esindajal esitada kirjalik volikiri ja esindaja isikut tõendav dokument. Volikirjas peavad sisalduma: volituse andja andmed; esindaja andmed (ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja isikut tõendava dokumendi number); volikirja väljaandmise kuupäev. NB! Sujuvama ja kiirema registreerimise toimumiseks palume kõikidel tuua volitus paberil.
Isikut tõendava dokumendina aktsepteeritakse Eesti riigiasutuse poolt välja antud dokumenti, kuhu on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto ja allkiri.

Aastakonverentsile järgneb EMF-i pidulik hooajalõpetamine samas majas. Lisainfo antud ürituse kohta leiab uudisest www.msport.ee/2018/10/emf-lopetamine-ja-aastakonverents-toimub-8-detsembril/.