jaarada

Olulised muudatused jäärajakalendris

Tänavu toimuvad talvistest tiitlivõistlustest ainult jääraja Eesti meistri- ja karikavõistlused, kus esialgse 7 etapi asemel toimub 5 etappi, sest eelkalendris olnud 2 EMV/EKV etappi, mida pidi korraldama MTÜ Võrtsjärve Ekstreem Enduro (esindaja Riho Kollist), jäävad ära, kuna korraldaja andis EMFi krossikomisjonile kirjalikult teada, et loobub nende läbi viimisest. Ükski mainitud klubi poolt läbi viidav jäärajavõistlus (sh Eesti Jääraja Kunn sari) ei toimu EMFi egiidi all ja EMFil ei ole nende korraldusega mingit seost.

Jääraja EMV/EKV kalendrisse on planeeritud seega 5 etappi, kuid nende toimumine sõltub ilmastikutingimustest:

  1. 26. jaanuar Harku
  2. 2. veebruar Pärnu
  3. 10. veebruar Äksi (esialgne)
  4. 17. veebruar Narva
  5. 24. veebruar Pärnu

Jääraja värskendatud võistlustingimused leiab motokrossi võistlustingimustest, mis asuvad EMFi veebilehel https://msport.ee/wp-content/uploads/2019/01/Motokrossi_voistlustingimused_2019_09.01.2019-2.pdf

Talikrosse ja talviseid kestvuskrosse ei toimu, kuna EMFi krossikomisjonile ühtegi korraldusavaldust ei laekunud.

Värskendatud kalender asub aadressil https://msport.ee/wp-content/uploads/2019/01/krossikalender-2019-korrigeeritud-9jaanuar.pdf

,