Muudatused triali ja speedway komisjonides

Triali alakomisjoni koosolekul 30. jaanuaril valiti alakomisjoni uueks esimeheks ühehäälselt Kaino Tülle, uueks liikmeks valiti Helen Mäerand, kes hakkab vastutama komisjonis meediasuhtluse eest.

Alakomisjoni koosoleku protokolliga saab tutvuda aadressil https://msport.ee/trial/

Speedway komisjon valis uueks liikmeks Kristy Roostfelt’i, kes asub komisjoni Margus Ostniku asemele.