tahelepanu

EMF ootab kõikide alakomisjonide kandidaatide nimesid 30. novembriks

EMF-i juhatus ootab kõikide alakomisjonide kandidaatide nimesid hiljemalt 30ndaks novembriks, peale mida moodustab juhatus kandidaatidest uued konkreetsed alakomisjonid.
Uued koosseisud kinnitab vastvalitud uus EMF-i nõukogu detsembri esimesel nädalal ning uued alakomisjonid alustavad tegevust detsembri teisel nädalal 2019 ning nende volitused kestavad vastavalt EMF-i põhikirjale 3 aastat.

Kandidaate saavad esitada kõik EMF-i liikmesklubid, kellel puuduvad võlgnevused EMF-i ees. Palume igale kandidaadile kindlasti lisada ka paar lauset põhjendusega, miks konkreetne kandidaat peaks antud alakomisjoni kuuluma.

Ootame kõikide kandidaatide nimesid HILJEMALT 30. novembriks 2019 ning palume need saata mailile info@msport.ee. Lisainfo saamiseks pöörduge EMF-i peasekretäri Rauno Kais poole.