tahelepanu

EMF ootab kõikide alakomisjonide kandidaatide nimesid 20. novembriks

Praegune EMF-i juhatus kogub kõikide kandidaatide nimed ning esitab need uuele juhatusele, kes moodustab kandidaatidest uued konkreetsed alakomisjonid, mille kinnitab hiljem 20. novembril valitud uus nõukogu. Uued alakomisjonid alustavad tegevust 1. detsembril 2019 ning nende volitused kestavad vastavalt EMF-i põhikirjale 3 aastat.

Kandidaate saavad esitada kõik EMF-i liikmesklubid, kellel puuduvad võlgnevused EMF-i ees. Palume igale kandidaadile kindlasti lisada ka paar lauset põhjendusega, miks konkreetne kandidaat peaks antud alakomisjoni kuuluma.

Ootame kõikide kandidaatide nimesid HILJEMALT 20. novembriks 2019 ning palume need saata mailile info@msport.ee. Lisainfo saamiseks pöörduge EMF-i peasekretäri Rauno Kais poole.