Uuendati alakomisjonide põhimäärust

4. novembril toimunud EMF-i nõukogu koosolekul muudeti ja parendati EMF-i alakomisjonide põhimäärust.

Peamised muudatused:
1. Kandidaate saavad esitada ainult EMFi liikmesklubid (enne klubid ning litsentsiga sõitjad ja kohtunikud)
2. Liikmete arv 3-5 (enne 7)

Lähemalt saab kehtiva määrusega tutvuda lehel https://msport.ee/emf/noukogu/komisjonide-pohimaarus/