Kiirenduse kalender ja tingimused avaldatud

Kiirenduse alakomisjon avaldas 2020 aasta võistluskalendri ning kiirenduse üldtingimused ja ka tsiklitele kehtivad reeglid. Kõik dokumendid on avaldatud EMFi lehel kiirenduse alamlehel: https://msport.ee/alad/kiirendus/