Valmis EMFi spordikoodeks

Mai lõpuks kinnitas EMFi nõukogu Spordikoodeksi, mis täiendab EMFi põhikirja ning täpsustab nii EMFi üldiseid kui ka kõikide motospordidistsipliinide tingimusi ja reegleid.

Koodeks põhineb FIMi koodeksil ning selle loomisele andis kaasa suur hulk EMFi alakomisjonide liikmeid eesotas Safety komisjoniga.

Spordikoodeks on leitav aadressilt:
https://msport.ee/emf/pohikiri-ja-spordikoodeks/