Miks EMFi vaja on?

Meie vanad olijad tuleme ajast, kui harrastajaid polnud ja saame niigi aru… aga uued inimesed tulevad peale.
Arvame, et kõik saavad vajalikkusest ühtmoodi aru, põhikirjas kõik ka kirjas,… aga ei loeta, ei kõneta. Vaja on rääkida.

Laiema harrastajaskonna jaoks on tegemist vaid karistava bürokraatliku nähtusega. Kui võrreldakse EHKKi ja EMFi siis on selge, et ei saada aru EMFi olemusest.
“EMF on paha. Tegelegu oma tippudega, jätku meid rahule”
Näidatakse üles EMFi vastalisust. Meelsus on selline, et kes rohkem kirub ja julgemalt vastu töötab, on tegija.

Sellises meelsuses kaasata entusiasmi ja saada sponsoreid pole võimalik. EMFi eelarve 400 000 tuleb kokku saada ka edaspidi.
Elame turumajanduses. Suhtumine ja reeglid peavad vastama turumajandusele. Pankroti korral põhikirjas olevaid eesmärke ei täida. Sponsor ei tule, kui ettevõtmisel on kehv maine.
Sõitjaid ja korraldajaid tuleb teenindada kui kliente.

Krossikommuun on kui püramiid. Kontor ja tipp saab toimida vaid kolmnurga laia kandepinna olemasolul. Kui lai pind ehk enamus pöördub ära, on kontori uks suletud. Restart uute inimeste valimistega.
Seega saab EMFi eesmärk olla vaid üks: Koondada kõik korraldajad ja sõitjad enda alla.
Mõistagi ei toimi see käsukorras vaid kõik osapooled peavad seda soovima.

Milleks on siis EMFi vaja?

Panen omapoolsed punktid kirja.

Igal tegevusvaldkonnal on oma katusorganisatsiooni vaja, et olla tõsiseltvõetav partner riigiga ja teiste alaliitudega ( näit EAL) suhtlemisel. Me suhtleme riigi ja teistega kui võrdsed, mitte ei häbene oma tegevust nagu öist mootorimüra tekitanud pätid. Motosport on väärikam ja lihtsam on tuge leida, kui on olemas omavalitsuse ja riigi soosing.

Võistluse korraldajana on tegelikult palju kindlam tunne, kui sinu seljataga on suur toetav alaliit. Ei taha ju korraldada üksi, poolsalaja, seaduse hallis tsoonis. Tahaks tähelepanu ja tunnustust kui suure ja vajaliku teo tegija. Fataalsed õnnetusi tuleb ette. On ju normaalne, kui kontor aitab sind.

Et saaksime olla FIMi liikmed. Olla laua taga. Rääkida kaasa reeglite ja rahvusvaheliste võistluste saamisel.
Anda välja rahvusvahelist litsentsi ja saata võistlejad riiki esindama. Usun et igaüks meist tahaks, et FIM listis oleks palju sõitjad, kel EST nime taga. Kui eestlased on pildis tõuseb meil kõigil enesehinnang.
Ka FIMi eestlastest kohtunikud on kõva sõna.

Reeglite ja võistlustingimuste dokumendi loomine, millest kõik juhindume. On ju loogiline, et saame kõik läbi oma klubide selles kaasa rääkida.
Igal distsipliinil oma komisjon, kes kõik küsimused lahendab. Nii on igal juhul parem, kui anarhia korral.

Tagada riigi meistrite selgitamine. Väärikas selgitamine. Et meistriks pärjatu oleks tõesti parim ja ülistatud. Teha temast meedia abil kangelane, tuntud sportlane, eeskuju kõigile.
Meistrisarja korraldamine polegi nii tulutoov kui võiks arvata, kuna võistlusklasse on palju, krossis kahepäevane üritus.

Tegeleda järelkasvuga. Korraldada lastele võistlussari neile sobivatel radadel ja tingimustel. EHKK ja teised korraldajad tegelevad vaid tulutoova harrastajate klassiga, EMF peab ka laste jaoks vahendeid ja korraldajaid leidma. Lähetama rahvuskoondist.
See on väga oluline tegevus, sest lapsevanemad on selles kommuunis enamasti uued. Nende, kommuunis uute inimestega, pole kerge. Nad arvavad, et kui on lapsele ratta ostnud, siis võib kogu aeg vaid nõuda. Spordis aga, eriti tehnikaspordis kus riik rajatisi ei loo, tuleb vaid anda.
Krossikomisjonis oli just lastega tegelejat raske leida. See on suure missiooniga töö. Au neile, kes lastega tegelevad!

Nagu näeme, on sellist motoklubide liitu vaja. Öelda, et pole vaja, tähendab, et sul on ükskõik mis sinu spordiala arengust saab. Majakas on veel leidmata.
Need, kes on toetanud EMFi on suurema pildi nägijad ja pikema vaatega inimesed. Neil pole ükskõik. Nad on vanad olijad, kes elanud selle spordiala jaoks.

Presidendil, nõukogul, komisjoni liikmetel ja kontoril ei saa olla suuremat ülesannet, kui hoida kogu motospordiga tegelejad ühe mütsi all. Kõik ühes püramiidis.
Ei saa lasta jaguneda kogukonda kaheks: EMF ja teised.

Lembit Nõlvak
Roosna-Alliku Motoklubi