EMF pöördumine motokogukonna poole

Tänastes asjade valguses ja meedias üles toodud seisukohtadest lähtuvalt peame vajalikuks arutleda ja selgitada EMF seisukohti enda otsuste ja tegevuste taga. Muuhulgas toodi avalikult välja väide, et EMF-il puudub õigus seada tingimusi, millele peavad mh. tema liikmed/kohtunikud/sportlased (edaspidi koos „liikmed“) vastama. Nagu igal juriidilisel isikul, on ka EMF-il täna igasugune...

Valmis EMFi spordikoodeks

Mai lõpuks kinnitas EMFi nõukogu Spordikoodeksi, mis täiendab EMFi põhikirja ning täpsustab nii EMFi üldiseid kui ka kõikide motospordidistsipliinide tingimusi ja reegleid. Koodeks põhineb FIMi koodeksil ning selle loomisele andis kaasa suur hulk EMFi alakomisjonide liikmeid eesotas Safety komisjoniga. Spordikoodeks on leitav aadressilt:https://msport.ee/emf/pohikiri-ja-spordikoodeks/

Uuendati kiirenduse ja mäkketõusu kalendreid

EMFi kiirenduse ja mäkketõusu komisjonid avalikustasid täna muudetud võistluskalendrid, mis said muudetud silmas pidades kehtivaid eritingimusi avalikele üritustele. Kõikide motospordialade kalendrid on alati leitavad aadressilt:https://msport.ee/kalender/kalendrid/

Coop Põlva EMV mootorrataste mäkketõusus algavad uues võistluspaigas

Coop Põlva Eesti meistrivõistlused mootorrataste mäkketõusus 2020 saavad oma avalöögi juba 4. juulil täiesti uuel mäel,  Kuningamäel, mis asub Põltsamaa kardiraja vahetusläheduses. Epideemia järgselt on mäkketõusu meistrivõistlustel 5. etappi + erivõistlus ainult vene tehnikale. Mäkketõusuvõistlused 2020: - 4. juuli Kuningamäe, Põltsamaa (EMV) - 11. juuli Laatre, Valgamaa (EMV) - 1....