Isa ja poeg Tero ja Joni Manninen vahetavad järgmisel aastal kohad

Mitu hooaega MM-il võistelnud ja esikolmikus olnud Tero Manninen on teist aastat tagasi rajal poja Joniga. Tänavu tulid soomlased Eero Pärmi / Lauri Lipstoki ning Markku Artiola / Peetu Paavilaineni ees Eesti meistriteks klassis Külgvankrid.

Klass: Külgvankrid

Eesti meistrid 2020

Riik: Soome

Number: 88

Tsikkel: LCR-Kawasaki

Millised olid teie plaanid enne hooaja algust ning kas neid tuli pandeemia tõttu palju muuta?

Eesmärk oli võistelda Soome meistrivõistlustel ning osaleda lisaks ka Eesti meistrivõistlustel. Mõlemad sarjad toimusid, nii et koroonapandeemia ei mõjutanud meid eriti palju. Kui pandeemiat poleks olnud, oleksime kindlasti osalenud mõnel IDM-sarja etapil. 

Milline oli teie selle aasta parim võidusõit? Kõige keerulisem?

Arvan, et meie parim ja samal ajal ka keerulisim võistlus oli Eesti meistrivõistluste etapp Pärnus. Sõitsime neli võidusõitu vanadel rehvidel ja meil oli Eero Pärmi / Lauri Lipstokiga ülipinev heitlus. 

Mida arvad Pärnu ringrajast?

Pärnu ringrada on väga hea, isegi parem kui Soome rajad. 

Räägi veidi oma taustast — kui kaua te olete võidu sõitnud ja millised on seni olnud teie tipphetked?

Tero karjäär algas kaassõitjana 1998. aastal ning kahe aasta pärast istus ta külgvankri rooli. Tema “esimene karjäär” lõppes 2006. aastal maailmameistrivõistlustega. Oma teist karjääri alustas Tero 2019. aastal ja see kestab praeguseni. Tipphetkedeks võib kindlasti pidada maailmameistrivõistluste teist (2005) ja kolmandat (2006) kohta. Loomulikult on ka Soome meistrivõistluste kaks esikohta aastatel 2019 ja 2020 head tulemused, kuid kõige olulisem on tõsiasi, et kiirus on täpselt sama, mis see oli “esimese karjääri” ajal. Joni alustas võidusõitmist 2019. aastal kaassõitjana, nii et tal on nüüd kaks hooaega kogemusi.

Mis sulle võidusõidu juures kõige enam meeldib?

Võidusõidu juures on kõige toredam ja nauditavam loomulikult tihe heitlus teiste meeskondadega, oma piiride ületamine ja adrenaliin, mis selle kõigega kaasas käib. 

Millised on plaanid järgmiseks hooajaks?

Järgmisel aastal vahetame kohad, Terost saab kaassõitja ja Joni istub juhi kohale.

Father and son Tero and Joni Manninen will switch places next year

Tero Manninen, who has competed in the World Championships for several seasons and was in the top three, has been back on the track with his son Joni for the second year now. In 2020, the Finns became Sidecars Estonian Champions in front of Eero Pärm / Lauri Lipstok and Markku Artiola / Peetu Paavilainen.

Class: Sidecars

Estonian Champions 2020

Country: Finland

Number: 88

Bike: LCR-Kawasaki

What were your plans before the beginning of the season and did you have to change them much because of the pandemic?

The goal was to run in the Finnish Championship and also participate in the Estonian Championship. Both series were held so we were not affected by Covid-19 very much. Without the pandemic, we would of course have been taking part in a few IDM races.

What was the best race for you this year? The most difficult?

I think our best and at the same time, the most difficult race was the Estonian Championship race in Pärnu. We rode 4 races with old tires and there was a good fight with Eero Pärm / Lauri Lipstok. 

How do you like the track in Pärnu?

The Pärnu race track is very good, even better than the Finnish tracks. 

Tell us a little about your background — how long have you been racing and what have been the highlights thus far?

Tero began his career as a passenger in 1998 and two years later he became the driver of a team. The “first career” ended in 2006 at the World Championships series. The “second career” began in 2019 and continues today. The highlights are probably 2nd (2005) and 3rd (2006) places in the World Championship. Of course, the two first places in the Finnish series in 2019 and 2020 are also good achievements, but the most important thing has been to note that the pace is exactly the same as it was during the “first career”. Joni started racing as a passenger in 2019, which now makes two seasons of experience. 

What do you enjoy most about racing?

The funniest thing and most enjoyable thing about racing, of course, is the tight fight with the other teams, overcoming your own limits, and the adrenaline that comes with it. 

What are your plans for the next season?

Next season we will change places, Tero will become the passenger and Joni the driver.