Endurokomisjoni 27. oktoobri protokoll

EMF-i endurokomisjon kohtus 27. oktoobril Mäos.

Koosoleku protokoll on leitav aadressil: