FIM tunnustas EMF’i aukirjaga

Lõppenud nädalavahetusel toimusid veebivahendusel nii FIM-i kui ka FIM Europe aastakongressid, kus valiti uued nõukoguliikmed, võeti kokku lõppenud 2020 aasta, tutvustati 2021 uudiseid ning tunnustati aasta parimaid. EMF-ile omistati FIM Family Solidarity Trophy aukiri.

FIM Family Solidarity Trophy antakse välja FIMi liikmeskorganisatsioonidele, kes on silma paistnud kohalike projektidega ja EMF sai tunnustuse osaks tema panuse eest COVID-19 pandeemia tegelemisel Eestis, kus föderatsiooni juures tegutsevad inimesed aitasid eritingimuste väljatöötamisel ja osalesid teistes projektides. Lisaks Eestile said veel mainitud tunnustuse 14 liikmesorganisatsiooni.

FIMis vahetus ka 3 nõukoguliiget ning uuteks liikmeteks on rootslane Håkan Leeman, hispaanlane Ignacio Verneda ja Abdulrahman Al Mannai Katarist.