Uuendati motospordivõistluste korralduse eritingimusi COVID-19 ajal

EMF Safety komisjon korrigeeris vastavalt Eest Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud uutele tingimustele veidi seni kasutusel olnud Motospordivõistluste korralduse eritingimuste dokumenti.

Kuna riiklikud tingimused muutuvad pidevalt, siis monitoorib Safety komisjon olukorda pidevalt ning vajadusel muudab EMFi tingimusi.
Antud dokument kehtib kõikide EMFi kalendris olevate võistluste korraldamisel ning Safety ja teised EMFi alakomisjonid aitavad vajadusel kõiki korraldajaid jõu ja nõuga.

Uuendatud fail asub:
https://msport.ee/wp-content/uploads/2021/05/Motospordivoistluste-korraldus-COVID19-ajal-29042021.pdf