EMF Safety komisjoni teade organiseeritud motospordiürituste korraldamisest alates 21.12.2021.

Tulenevalt Eesti Vabariigi Valitsuse seisukohtadest ja Eesti tervishoiusüsteemi üleminekust tavapärasele töökorraldusele on võimalik taas hakata korraldama motospordi võistluseid.

Hetkel kehtivate reeglite kohaselt peavad kõik võistlusele saabuvad sportlased, nende abilised ja külalised olema vaktsineeritud ning omama kehtivat vaktsineerimistõendit. Korraldusmeeskonna liikmed (kohtunikud ja teised ametnikud võistlusel) saavad osaleda ka negatiivse testitulemuse olemasolul kui korraldaja ja võistluse juhend sellise võimaluse annab.

Loodame kõikide motosportlaste ja korraldajate mõistvale ning teadlikule suhtumise
Ole vastutustundlik enda ja kaaslaste suhtes ning täida organisaatori korraldusi.

21.12.2021
EMF Safety komisjon

EMF Safety komisjoni vastavasisuline otsus