EMF-i loodi distsiplinaarkomisjon

Sellel kevadel alustab tegutsemist EMF-i sõltumatu distsiplinaarkomisjon, mis hakkab menetlema EMF-i, selle liikmete ja sportlaste vahel tekkinud vaidlusi ning reeglite rikkumisi.

Komisjon on 5-liikmeline, mille koosseisu kuuluvad EMF-i auliige, endine motoringrajasõitja Jüri Raudsik, MOMU juht Arno Sillat, EMF-i Safety komisjoni juht Raul Koov, Soraineni jurist ja Eesti Tenniseliidu distsiplinaarkomisjoni kuuluv Polina Tšernjak ning Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA (EADSE) esindaja.

Distsiplinaarkomisjon lähtub otsuste tegemisel EMF-i põhikirjast, Spordikoodeksist ning Euroopa spordiharta reeglitest. Distsiplinaarkomisjoni pädevusse kuuluvate küsimuste ring ning töökord avaldatakse järgneva kuu jooksul.