EMF-i motosporditreenerite kutseeksamite toimumine ja kutse taastaotlemine sügis 2022

Olulised kuupäevad:

15. september 2022 – dokumentide vastuvõtu avalikustamine
6. oktoober 2022 – dokumentide vastuvõtmise tähtaeg (NB! hilisemad taotlused vastu ei võeta) ja eksamile registreerumine
1. november 2022 – eksam
15. november 2022 – järeleksam
23. november – hindamiskomisjoni koosolek, kutseomistamise kinnitamine

Kutse taotlemine toimub ainult läbi Spordiregistri (minu.treenerikutse.ee):

Kutse taotlemisel elektroonilisse keskkonda sisestatavad dokumendid:
1) avaldab taotleja elektroonilises keskkonnas minu.treenerikutse.ee kutsetaotlemise soovi sisendklahvi uus taotlus kaudu ja sisestab taotletava kutsetaseme ning spetsialiseerumise,

2) taotleja poolt sisestatud andmete põhjal genereerib elektrooniline keskkond vormikohase CV,

3) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),

4) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda koopia haridust tõendavast dokumendist,

5) tasemekoolituse üldainete läbimist tõendavad dokumendid laetakse elektroonilisse keskkonda koolitaja poolt,

6) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda tasemekoolituse erialaosa ja täienduskoolituse läbimist tõendavad dokumendid,

7) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Dokumentide esmase läbivaatamise teostab ainult Sporditeabe ja -koolituse Sihtasutus.

Kutse taotlemise tasu

Abitreener, EKR 3 40.00 €

Nooremtreener, EKR 4 47.00 €

Treener, EKR 5 56.00 €

Kutse taotlemise tasu palume kanda Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni kontole EE042200221001111599. Arve soovist palume aegsasti teada anda EMF-i sekretariaadile aadressil info@msport.ee.