Muudatused motoringraja võistlustingimustes 2023. aastal – täiendatud

Toome välja olulisemad muudatused Eesti motoringraja võistlustingimustes algaval hooajal. Täpsemalt saab kõigi tingimustega tutvuda EMF-i kodulehel www.msport.ee/ringrada.

29. märtsil toimunud EMF-i motoringraja komisjoni koosolek otsustas:

 1. Loobuda 2023.a hooajal Open600 ja Open Superbike klasside kasutamisest.
 2. Taastada Superbike ja B1200 klassides varem kehtinud kubatuuri piirid.
 3. Tõsta SST600 klassis lubatud kubatuure vastavalt FIMi poolt homologeeritud uute rataste kubatuurile.
 4. Korrigeerida C-klassides lubatud rataste kubatuure vastavaks SST600 ja Superbike klassidele.
 5. Korrigeerida EMV üldjuhendit seoses Open klassidest loobumisega.

Uuendatud reeglid avaldatakse EMF kodulehel ja Eesti Meistrivõistluste FB grupis.

Ringrajakomisjon vabandab tekkinud segaduste pärast võistlejate ja meeskondade ees.

 

Muudatused vanusepiirides

 

Supersport 300 alates 14. eluaastast

Superstock 600 / Open 600 / Next Generation alates 16. eluaastast

Superbike / Open Superbike alates 18. eluaastast

C-600 ja C-1200 klass alates 16. või 18. eluaastast (vastavalt kubatuurile).

K/V kaasreisija alates 18. eluaastast

 

Võistleja vanus määratakse tema sünnikuupäevaga. 

 

2023 hooajal lubatakse EMF Ringrajakomisjoni loaga (võistleja peab seda taotlema) startida nendel määratud vanusest noorematel sportlastel, kes osalesid ka 2022. hooajal samas võistlusklassis EMV/ EKV arvestuses.

 

Muudatused osavõtutasudes

 

Eestis toimuvatel etappidel (kõik klassid, välja arvatud C klass): 

eelregistreerimisel (kuni 5 päeva enne võistluse algust) EUR 125,-; 

alates eelregistreerimise lõpule järgnevast päevast EUR 165,-.

 

Eestis toimuvatel etappidel C klass: 

eelregistreerimisel (kuni 5 päeva enne võistluse algust) EUR 90,-; 

alates eelregistreerimise lõpule järgnevast päevast EUR 125,-

 

Vihur Rahvaliiga stardimaks EUR 65,- 

 

EMV etappidega koos peetavatel võistlustel MiniGP klassi võistlejatel stardimaksu ei ole. Teiste riikide võistlustega koos peetavatel või iseseisvatel võistlustel võib stardimaks olla kuni 100.- eurot. Classicu stardimaksu määrab võistluse korraldaja.

 

Nimetatud stardimaksud kehtivad võistlustel, mille kavas on võistlusklassile arvestatud 1 vabatreening, 1 ajasõit ja 1 võistlusstart. Kui kavas on rohkem treeninguid või võistlusstarte, on korraldajal õigus tõsta vastavalt stardimaksu.

 

Stardinumbrite vahemikud

 

Stardinumbrite vahemik kõigis klassides on 1-999, välja arvatud MiniGP ja Supersport 300, kus vahemikuks on 1-99.

 

Numbri taotlemine toimub EMF-i kodulehelt. https://msport.ee/stardinumbrid/

 

Kuni järgmise hooaja 1. aprillini on eelmisel aastal numbri broneerinud sõitjale tema number hõivatud, pärast seda on number broneerimiseks vaba teistele sõitjatele.

 

Stardinumbreid puudutavad muudatused tehnilistes tingimustes

 

Eesmise stardinumbri mõõdud: 

 • Min. numbri kõrgus: 140 mm (MiniGP 100 mm)
 • Min. numbri laus: 80 mm (MiniGP 45 mm)
 • Min. joone laius: 25 mm (MiniGP 15 mm)
 • Min. vahekaugus numbritel: 10 mm 

 

Külgmiste stardinumbrite mõõdud: 

 • Min. numbri kõrgus: 120 mm (MiniGP 70 mm)
 • Min. numbri laus: 70 mm (MiniGP 35mm)
 • Min. joone laius: 20 mm (MiniGP 10 mm)
 • Min. vahekaugus numbritel: 10 mm 

 

Eesmise numbriplaadi tsenter peab olema paigutatud mootorratta keskele telgjoonele või veidi nihutatult ühele küljele. Külgmised numbrid on soovitatav paigutada mootorratta voolundi mõlemale küljele rataste telgede joonele või sellest madalamale. Ratta sadula külgedele võib numbri paigaldada ainult siis kui sadula kõrgus võimaldab paigaldada sinna ettenähtud suurusega numbrid. 

 

Numbripõhja suuruseks loetakse (soovitatavalt) ristkülikukujulist pinda, mille piir jääb vähemalt 25mm kaugusele numbrite servadest. Igasugused reklaamid ja muud kirjad peavad jääma numbritest vähemalt 25 mm kaugusele (väljapoole numbri põhja). 

 

Kui mootorratta katete värv ühtib või on väga sarnane numbripõhja värviga, siis tuleb selle piirjoon tähistada vähemalt 5 mm laiuse joonega, mis on sama värvi numbri värviga.

 

Superstock 600 klassis on võistlusnumbri värvideks sinised numbrid (RAL süsteemis 5005; RGB süsteemis 000, 046, 122) valgel taustal (RAL süsteemis 9010; RGB süsteemis 250, 255). 2023. hooajal on lubatud kasutada ka eelnevalt kehtinud värvilahendust: võistlusnumbri värvideks on kollased numbrid (RAL süsteemis 1016; RGB süsteemis 255, 234, 71) punasel taustal (RAL süsteemis 3028; RGB süsteemis 227, 37, 37).

 

Topeltpunktide arvestus hooaja viimasel etapil

Hooaja viimasel etapil arvestatakse võistlejatele saavutatud kohtade eest topelt punktid järgmistel tingimustel: 

 • hooaja viimaseks etapiks loetakse hooaja alguses kinnitatud kalenderplaanis olev võistlus va. olukord, kus võistlus jääb toimumata. Sel juhul teeb EMF ringrajakomisjon uue otsuse antud küsimuses; 
 • kui sellel võistlusel mõne võistlusklassi starte ei toimu võistlejate puudumisel, siis sellele klassile topelt punktide arvestust ei toimu varasema (viimase) etapi eest; 
 • 2023. hooaja viimasel etapil EI ARVESTATA topelt punkte järgmistes klassides: külgvankrid, Open600/ Next Generation ja Open Superbike.

 

Pidurid

 

Esi- ja tagapiduri supportite kinnituspoldid peavad olema stoperdatud. Tagapidurite puhul, mille supporti kinnituspoldid on suunaga seestpoolt (velje poolt) väljapoole, ei ole stoperdamine kohustuslik.

 

Tagatuli

 

Mootorrattal peab olema pikkitelje suhtes keskel asuv ja tahapoole valgust näitav punane tuli. Lambi tugevus peab olema 10-15W (hõõglambil) või 0,6-1,8W (LED). Lambi süütamine peab olema võimalik mootorratta töötades ilma tööriistadeta. Tuli peab töörežiimis näitama pidevat punast valgust, vilkumine ei ole lubatud.

 

Superbike ja B1200 klasside tehniliste tingimuste muudatused

 

Silindri töömahud:

750 kuni 1299 cm3 4 takti 2 silindrit. 650 kuni 900 cm3 4 takti 3 silindrit. 650 kuni 750 cm3 4 takti 4 silindrit. 750 kuni 1199 cm3 4 takti 4 silindrit.

Superstock 600 klassi tehniliste tingimuste muudatused

Silindri töömahud:

401 – 636 cm3 4 takti 4 silindrit. 601 – 770 cm3 4 takti 3 silindrit. 675 – 850 cm3 4 takti 2 silindrit.

C600 ja C1200 klasside tehniliste tingimuste muudatused

Silindri töömahud:

≤ 125 cm3 2 või 4 takti silindrite arv pole piiratud. ≤ 250 cm3 2 või 4 takti silindrite arv pole piiratud. 401- 850 cm3 4 takti 2,3 või 4 silindrit (vastavalt SST600 reeglitele). 601 -1299 cm3 4 takti 2,3 või 4 silindrit (vastavalt Superbike reeglitele).

Ka C-klassides peab alates tänavusest hooajast kütusepaak olema täielikult täidetud kütusele sobiva poorse vahuga.

 

MiniGP tehniliste tingimuste muudatused

 

MiniGP maksimaalne müra: 97 dB/A 9500 rpm puhul või vastavalt võistlusrajal kehtivatele normidele.

 

Sadula istmeosa võib pikendada kui see on vajalik seoses sõitja kasvuga. Katete algsed kinnitused võib vahetada kiirkinnituste vastu. Alumine kate peab olema vedelikukindel. Selle eesmises osas peab olema kaks 14mm ava. Kuivade rajaolude korral peavad need avad olema suletud. Ainult vihmasõidu korral võib korgid eemaldada kui selleks on antud võistluste juhi poolt luba.

 

Täpsemalt saab kõigi reeglitega tutvuda EMF-i kodulehel www.msport.ee/ringrada.