95 aastat EMF-i eelkäija Eesti Moto-klubi asutamisest

16. aprillil 1928. aastal sai Eesti mootorrattasport endale juhtorganisatsiooni, kui loodi Eesti Moto-klubi (E.M.K.). Allpool avaldame kaks esimest protokolli “E.M.K. peakoosolekute protokollide raamatust”.

Protokoll nr.1. Asutamiskoosolek.
Eesti Moto-klubi asutati 16. aprillil 1928. aastal O/Ü Raadio Ringhäälingu ruumides Estonia teatrimaja, Tallinnas. Klubi idee algatajateks ja põhikirja kirjutajateks olid härra Fred (Friedrich-August) Olbrei, Karl Freybach, Aleksander Sivard ja Richard Olbrei (Fred Olbrei vend). Koosolekul räägiti klubi asutamise ideest ja valiti ajutine juhatus, kelle ülesandeks jäi esimeste liikmete vastuvõtmine ning üldkoosoleku kokkukutsumine hiljemalt kolme kuu pärast.

Protokoll nr. 2. Peakoosolek 15. juunil 1928 spordiselts “Kalev” ruumides.
E.M.K. 31 klubi liikmest oli kohal 13. Valiti klubi alaline juhatus eesotsas Fred Olbreiga, määrati kindlaks liikmemaksu suurus kõigile liikmetele 50 senti kuus. Märgikomisjoni poolt esitati rinna- ja mütsimärgi ning vimpli kavandid. Koostati esimene eelarve klubi tegevuseks “möödapääsemata vajalikkudeks väljaminekuteks”. Otsustati klubi büroo ruumidesse üles seada Eesti teede kaart ning kohustati liikmeid teada andma nende poolt sõidetud teede seisukorrast, mis siis kaardile kanti.