Eesti Motospordi Akadeemia korraldab kaks lühikoolitust lapsevanematele ja noortetreeneritele Tartus

Eesti Motospordi Akadeemia korraldab oktoobri kuus Tartus kaks lühikoolitust, mis on suunatud 50 mini kuni 85cc sõitjate lapsevanematele ning nende treeneritele. Esimene koolitus käsitleb tsikli seadistamise põhialuseid lähtuvalt sõitja tasemest ja kasvust ning teine keskendub laste ja noorte tsiklite igapäevasele hooldusele ning lihtsamatele remonttöödele.

Koolitused toimuvad Tartust ning kõikidele koolitusel osalejatele väljastatakse osalemise tõend. Antud koolitused sobivad treenerikutse täiendkoolitustundide kogumiseks.

Tsikliseadistamise koolitus lapsevanematele ja noortetreeneritele

Koolitus käsitleb uue/kasutatud tsikli baasseadistamise põhimõtteid lähtuvalt sõitja tasemest ning on suunatud laste ja noortega tegelevatele treeneritele ja lapsevanematele. Koolitus keskendub tsiklitele 50 mini, 50, 65 ja 85cc ning on üles ehitatud alg- ning kesktasemel sõitjatest lähtuvalt.

Õpiväljund: oskab seadistada laste ja noorte krossitsiklit lähtuvalt sõitja tasemest ja kasvust. Teab erinevate seadete muutmise mõju sõitja sõiduasendile ja/või tsikli “käitumisele”.

Koolituse maht 4 akadeemilist tundi. Koolitusel osaleja saab koolituse läbimise kohta tõendi. Antud koolitus sobib treenerikutse täiendkoolitustundide kogumiseks.

Koolitus toimub 13.10.2023 kell 17:00-20:00 Tartus

Koolituse tasu 30 eur
Registreerimine: https://forms.gle/5SdeqrV6ukgHgSBe7

Tsiklihoolduse koolitus lapsevanematele ja noortetreeneritele.

Koolitus käsitleb peamisi tsiklite (50 mini kuni 85cc) igapäevase hoolduse ning väiksemate remonttööde põhimõtteid ning on mõeldud lapsevanematele ja/või treeneritele kes soovivad selles valdkonnas esmaseid teadmisi.

Õpiväljund: koolitusel osaleja teab ja oskab iseseisvalt läbi viia põhilisi hooldusprotsesse ja väiksemaid remonttöid. Tunneb ära ning oskab põhjendada hoolduse vajadust.

Koolituse maht 4 akadeemilist tundi. Koolitusel osaleja saab koolituse läbimise kohta tõendi. Antud koolitus sobib treenerikutse täiendkoolitustundide kogumiseks.

Koolitus toimub 27.10.2023 kell 17:00-20:00 Tartus

Koolituse tasu 30 eur
Registreerimine: https://forms.gle/eJPwi39m1R5JcZYq9