Rahandusministeeriumi mootorsõidukimaksu lahendused ja mõjud motospordile

Varasemalt on mootorsõidukimaksu eelnõu tekitanud küsimusi motospordialade tuleviku osas, millele anname Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioonile (EMF) teadaoleva info põhjal selgitused oma liikmeskonnale.
Tänase eelnõu kohaselt plaanitakse kehtestada liiklusregistrisse kantud mootorratastele (sisepõlemismootoriga L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja L7e-kategooria) ainult aastamaksu. Rahandusministeeriumi kinnitusel ei hakka mootorsõidukimaks kehtima mootorratastele, mis liiklusregistrisse ei kuulu.
Registreerimistasu mootorratastele ei kohaldu. Kuna mootorratastel puudub CO2 näit, tuli Rahandusministeeriumil leida alternatiivne maksustamise alus, milleks sai mootori töömaht. See on liiklusregistri andmest üks sobivamaid, sest selle muutmine pole mootorsõiduki omaniku taotlusel tavajuhtudel võimalik. Ka mitmetes teistes riikides, näiteks Lätis, Norras ja Suurbritannias maksustatakse mootorrattaid nende töömahust lähtuvalt. Ühe ja sama kategooria lõikes kasvatab mootori töömaht üldjuhul mootorsõiduki keskmist kütusekulu.
Vanemaid mootorrattaid, mille esmase registreerimise kuupäevast on maksustamisperioodi alguse kuupäevaks möödunud üle kümne aasta, koheldakse soodsamalt. Üle kümne aasta vanuseid ning kuni 125 cm3 töömahuga mootorsõidukeid ei maksusta üldse, sest nende puhul jääks maksumäär allapoole maksustamise miinimumtaset, mis kokkuleppeliselt on aastamaksul 30 eurot. Rahandusministeeriumi andmetel oleksid maksumäärad sellised, et üle 90 euro aastas ei makstaks ühegi mootorratta eest.
a) L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja L7e-kategooria mootorsõiduki, kuni 1000 kilogrammise tühimassiga MS2-kategooria ratasmaastikusõiduki, T3-kategooria mootorsõiduki ning kuni 1000 kilogrammise tühimassiga T1b- ja T5-kategooria mootorsõiduki, mille esmase registreerimise kuupäevast on maksustamisperioodi alguse kuupäevaks möödunud kuni 10 aastat, aastamaks on:
1) 30 eurot, kui mootorsõiduki mootori töömaht on 51–125 cm3;
2) 45 eurot, kui mootorsõiduki mootori töömaht 126–500 cm3;
3) 60 eurot, kui mootorsõiduki mootori töömaht on 501–1000 cm3;
4) 75 eurot, kui mootorsõiduki mootori töömaht on 1001–1500 cm3;
5) 90 eurot, kui mootorsõiduki mootori töömaht ületab 1500 cm3.
b) L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja L7e-kategooria mootorsõiduki, kuni 1000 kilogrammise tühimassiga MS2-kategooria ratasmaastikusõiduki, T3-kategooria mootorsõiduki ning kuni 1000 kilogrammise tühimassiga T1b- ja T5-kategooria mootorsõiduki, mille esmase registreerimise kuupäevast on maksustamisperioodi alguse kuupäevaks möödunud üle kümne aasta, kuid mitte rohkem kui 20 aastat, aastamaks on:
1) 30 eurot, kui mootorsõiduki mootori töömaht on 126–500 cm3;
2) 45 eurot, kui mootorsõiduki mootori töömaht on 501–1000 cm3;
3) 60 eurot, kui mootorsõiduki mootori töömaht on 1001–1500 cm3;
4) 75 eurot, kui mootorsõiduki mootori töömaht ületab 1500 cm3.