Tänavots pikendas Oslos oma FIM-i “OFF ROAD” litsentsi

 
9.-10. märtsil toimus Norras Oslos CTI Technical Seminar.
Seminaril osales Edmund Tänavots. Esimesel päeval tutvustati FIM-i tehnilistes reeglites tehtud muudatusi ja tulevikuplaane ning päev lõppes teooriatestiga.

FIM-i “OFF ROAD” teooriatest koosnes 50 küsimusest, kus igal küsimusel oli 3-4 võimalikku vastust, kuid vaid üks õige. Testi sooritamiseks oli aega 2,5 tundi ja test oli inglise keeles.
Teooriatesti edukalt läbinu sai pääsme teise vooru ehk võimaluse teha praktilist testi. Selle tulemus pidi olema 100%.

Praktilise testi päeval (samuti inglise keeles) tuli igaüks erineval kellaajal, et ei puutuks kokku teiste osalejatega. Tänavotsa testi ülesandeks oli mõõta 2T mootori kubatuur ning lisaks tuvastada etteantud võistlusratta puudused. Muuseas anti veel ette klass, milles sooviti selle konkreetse rattaga sõita. Kogu praktilise testi sooritamiseks oli aega 20 minutit.