Puhta spordi eest võitlemiseks asutas Eesti Olümpiakomitee 2007. aastal Sihtasutuse Eesti Antidoping, mis vastutab dopingukontrollide läbiviimise ning antidopingualase koolitus- ja teavitustöö eest.

Dopingukontrolli ehk sportlase testimist viiakse läbi vastavalt maailma dopinguvastasele koodeksile ja rahvusvaheliselt kinnitatud testimisstandardile. Sellega tagatakse, et dopingukontrolli protseduur on eri riikides ühesugune. Kõik testid viib läbi eriväljaõppe saanud ja volitustega dopingukontrollipersonal.

Riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil võistlevaid sportlasi võidakse testida etteteatamata igal ajal. Sealhulgas testitakse ka noorsportlasi. Lisaks on Eesti Antidopingul õigus kontrollida harrastussportlasi, kes osalevad rahvaspordiüritustel. Dopingutestide läbiviimist saavad Eesti Antidopingult tellida ka alaliidud ja võistluste korraldajad.

Eesti Antidopingu koolitustegevused on suunatud osalejate teadlikkuse tõstmisele, suhtumise kujundamisele ja ennetustööle. Koolitusteemadeks on keelatud nimekirja kuuluvad ained ja võtted, dopinguvastaste reeglite rikkumised, dopingu kasutamise tagajärjed, sportlase ja tema tugipersonali õigused ning kohustused, dopingukontrolli läbiviimine, samuti ka antidopingu koodeksi tutvustamine. Koolitusi viiakse läbi kõigis vanustes sportlastele, nende treeneritele, tugimeeskonnale, aga ka näiteks kooliõpilastele.Maailma dopinguvastase koodeksi ja Eesti dopinguvastaste reeglitega saab lähemalt tutvuda Eesti Antidopingu kodulehel. Sealt leiab alati ka värskeima keelatud ainete nimekirja.