EMF

MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon (EMF) on asutatud 2. oktoobril 1991 Tallinnas ja mittetulundusühingu põhitegevuseks on mootorrattaspordi arendamine ja edendamine Eestis.

EMF on 1921. a asutatud Eesti Autoklubi Mootorrattaspordi Sektsiooni õigusjärglane. EMF koondab ja ühendab mootorrattaspordi, motomatkamise, mootorkelguspordi ja quadracinguga tegelevaid spordiklubisid, -ühendusi ja -seltse. EMF-il on 2014. aastal 87 liikmesklubi.

Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon on Rahvusvahelise Mootorrattaspordi Föderatsiooni (FIM) liige alates 1992. aastast ja Euroopa Mootorrattaspordi Liidu, praegu FIM Europe liige alates 1996. aastast.

Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon on alates 2002. aastast Eesti Olümpiakomitee liige.

EMF-i liikmeteks võivad olla juriidilised isikud – mittetulundusühingutena tegutsevad spordiklubid, -ühendused ja -seltsid, kes tunnistavad ja täidavad EMF-i pôhikirja, osalevad aktiivselt föderatsiooni tegevuses ning tasuvad regulaarset liikmemaksu. EMF-i liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus föderatsiooni juhatusele.

EMF-iga liitumise tasu on ühekordne, 200 eurot. EMF-i liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus föderatsiooni nõukogule, mille on allkirjastanud liikmeks astuda sooviva organisatsiooni allkirjaõiguslik isik (võib olla digitaalselt allkirjastatud). Avalduses palume näidata klubi kontaktandmed (täpne nimetus, registrikood, postiaadress, telefon, kontaktisik, toimiv e-postiaadress).

EMF-i liikmemaks on igal aastal 175 eurot.