MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon (EMF) on asutatud 2. oktoobril 1991 Tallinnas ja mittetulundusühingu põhitegevuseks on mootorrattaspordi arendamine ja edendamine Eestis.

EMF koondab ja ühendab mootorrattaspordi, motomatkamise ja mootorkelguspordi tegelevaid spordiklubisid, -ühendusi ja -seltse.

EMF-i liikmeteks võivad olla juriidilised isikud – mittetulundusühingutena tegutsevad spordiklubid, -ühendused ja -seltsid, kes tunnistavad ja täidavad EMF-i pôhikirja, osalevad aktiivselt föderatsiooni tegevuses ning tasuvad regulaarset liikmemaksu. EMF-i liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus föderatsiooni juhatusele.

EMF-iga liitumise tasu on ühekordne, 650 eurot. EMF-i liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus föderatsiooni nõukogule, mille on allkirjastanud liikmeks astuda sooviva organisatsiooni allkirjaõiguslik isik (võib olla digitaalselt allkirjastatud). Avalduses palume näidata klubi kontaktandmed (täpne nimetus, registrikood, postiaadress, telefon, kontaktisik, toimiv e-postiaadress).

EMF-i liikmemaks on igal aastal 300 eurot.

Lisa kommentaar