EMF-i üldkoosolek 2019

Map Unavailable

Aeg
20/11/2019
18:00

Kategooriad

Lisa Google Calendari Lisa iCali


Toimumise aeg: 20. november 2019
Toimumise koht: Sämmi Grill, Mäo
Koosoleku algus: 18:00

Osavõtjate registreerimine kohapeal:
Üldkoosolekust (aastakonverentsist) osavõtjate registreerimine kohapeal algab kell 17:00. Liikmete hääleõigus aastakonverentsil määratakse 15. november 2019 seisuga.

Üldkoosoleku päevakord:
1. Ülevaade EMF-i 2019 tööst;
2. Nõukogu, juhatuse liikmete valimine.

Üldkoosolekul osalemiseks palume:
1) konverentsil osalejatel registreerida end hiljemalt 15. novembriks 2019 e-posti teel info@msport.ee.
2) kõigil konverentsile saabunud liikmetel registreerida end konverentsile saabudes konverentsi protokollija juures, kinnitades oma osalemist konverentsil allkirjaga EMF-i nimekirjas;
3) esitada isikut tõendav dokument;
4) liikme esindajal esitada kirjalik volikiri ja esindaja isikut tõendav dokument.

Isikut tõendava dokumendina aktsepteeritakse riigiasutuse poolt väljaantud dokumenti, kuhu on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto ja allkiri.

Kommentaarium on suletud.