SUUR VO_IDSO_IT. Suplementary regulations- kinnitatud