Juhendid

Iga võistluse organisaator peab täitma ise juhendi ning esitama selle vastava alakomisjonile kinnitamiseks ja seda Wordi formaadis, et saab vajadusel muuta.

Peale juhendi kinnitamist alakomisjoni poolt tuleb juhend saata EMFi sekretariaati, kes paneb juhendi EMFi koduleheküljele üles ning avab seal registreerimise.

Iga juhendi esitamise tähtaeg on kirjas vastava distsipliini võistlustingimustes, mille leiab EMFi koduleheküljel asuvatelt distsipliinide alamlehtedelt.

Juhendite põhjad 2018

* TOP200 juhend

* ENKV ja Pitbike EMV juhend