Kahjuteadet saab ERGO kindlustusele esitada veebis

Motosportlaste kindlustusvõimalused

Kindlustuslepingu üldtingimused

Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimused
Valuraha ja invaliidsushüvitiste tabel
Meditsiini- ehk reisikindlustuse tingimused

Kindlustus variant 1 – FIM ja FIM Europe litsentsiga sportlased (profid) – hind 1700 €

Õnnetusjuhtumikindlustus: Surmajuhtum – 35 000 €; invaliidsus – 70 000 €
Meditsiiniabi – 20 000 € (sh repatrieerimine ehk kodumaale tagasi toomine kuni 3 000 €)
Kindlustusterritoorium õnnetusjuhtumikindlustusele – Kogu maailm. Kindlustusterritoorium meditsiiniabikindlustusele – Euroopa*
Kindlustusleping kehtib ööpäev läbi, st nii sportimisel kui vabal ajal.**

*Juhul, kui meditsiiniabikindlustuse katet vajatakse väljaspool Euroopat, siis lisandub iga 7 päevase kindlustusperioodi eest 250 €. Meditsiiniabikindlustus väljaspool Euroopat kehtib ainult eelneval kokkuleppel kindlustusandjaga.

**Kuna välisriigis võib meditsiiniabi vajada ka muudel põhjustel kui ainult sporditraumad, siis soovitame sportlastel osta täiendava kindlustuse suuremale summale (ei kehtiks motospordiga tegelemisel).

NB! Tehniliselt peab ERGO rahvusvahelise litsentsiga sportlaste õnnetusjuhtumi- ja meditsiiniabikindlustuse vormistama kahe eraldi poliisina. Sportlasel ei ole siiski võimalik neid kindlustusi eraldi osta, vaid ainult komplektina.

Variant 2 – FIM ja FIM Europe litsentsiga sportlased – hind 350 €

Õnnetusjuhtumikindlustus: surmajuhtum – 35 000 €; invaliidsus – 70 000 €.
Meditsiiniabi – 20 000 € (sh repatrieerimine kuni 3 000 €)
Kindlustusterritoorium õnnetusjuhtumikindlustusele – Kogu maailm. Kindlustusterritoorium meditsiiniabikindlustusele – Euroopa*
Õnnetusjuhtumi kindlustus kehtib FIMi, FIM Europe’i või nende alamorganisatsioonide poolt kinnitatud võistlustel ja treeningutel. Kindlustusleping ei laiene õnnetustele, mis toimuvad treening- ja/või võistluspaika ning tagasi jõudmisel. Meditsiiniabi kindlustus kehtib kogu võistlusreisi ajal, sh FIMi, FIM Europe’i või nende alamorganisatsioonide poolt kinnitatud võistlustel ja treeningutel.

*Juhul, kui meditsiiniabikindlustuse katet vajatakse väljaspool Euroopat, siis lisandub iga 7 päevase kindlustusperioodi eest 250 €. Meditsiiniabikindlustus väljaspool Euroopat kehtib ainult eelneval kokkuleppel kindlustusandjaga.

NB! Tehniliselt peab ERGO rahvusvahelise litsentsiga sportlaste õnnetusjuhtumi- ja meditsiiniabikindlustuse vormistama kahe eraldi poliisina. Sportlasel ei ole siiski võimalik neid kindlustusi eraldi osta, vaid ainult komplektina.

Variant 3 – EMF 2014 hooaja võistluslitsentsi omavad isikud – hind 30 €

Surmajuhtum – 6 500 €
Invaliidsus – 35 000 €
Kindlustusterritoorium – Kogu maailm
Kindlustusleping kehtib FIMi, FIM Europe’i või nende alamorganisatsioonide poolt kinnitatud võistlustel ja treeningutel. Kindlustusleping ei laiene õnnetustele mis toimuvad treening- ja/või võistluspaika ning tagasi jõudmisel. NB! See variant ei kata võimalikke ravikulusid välisriigis.

Variant 4 – EMF 2014 hooaja võistluslitsentsi omavad isikud – hind 100 €

Surmajuhtum – 6 500 €
Invaliidsus – 35 000 €
Valuraha – 5 000 €
Kindlustusterritoorium – Kogu maailm
Kindlustusleping kehtib ööpäev läbi (sh motospordi treeningud ja võistlused, ka alternatiivsarjades, lisaks näiteks olmetraumad või tööõnnetused). NB! See variant ei kata võimalikke ravikulusid välisriigis.

Kõigil sportlastel, kes võistlevad väljaspool Eestit, on soovitatav valida vähemalt Variant 2, sest vastasel juhul ei ole neil meditsiiniabi kaitset välisvõistlustel (v.a selles osas, mida katab EHIC).* ERGO pakub meditsiiniabikindlustust motospordi treeningutele/võistlustele ainult EMFi lepingu raames.

*Euroopa ravikindlustuskaart (European Health Insurance Card) e haigekassakaart. Kui inimesel on haigekassa kindlustus olemas, siis raviasutuses läheb esimesena käiku EHIC ja reisikindlustus maksab need kulud, mida haigekassa ei hüvita (nt transport, voodipäevatasu, visiiditasu vms). Seda eeldusel, et antud raviasutus aktsepteerib haigekassakaarti. Kui EHICut raviasutuses ei aktsepteerita, siis katab kulud meditsiiniabikindlustus.

Variant 5 – ühekordset võistlusluba omavad isikud (hind 10 €, sisaldub ühekordses võistlusloas)

Surmajuhtum – 3500 €
Invaliidsus – 6500 €
Kindlustusterritoorium – Kogu maailm.

Kindlustusleping kehtib FIMi, FIM Europe’i või nende alamorganisatsioonide poolt kinnitatud võistlustel ja treeningutel. Kindlustusleping ei laiene õnnetustele mis toimuvad treening- ja/või võistluspaika ning tagasi jõudmisel. NB! See variant ei kata võimalikke ravikulusid välisriigis. Samuti ei saa seda kindlustust osta eraldi, vaid ainult koos ühekordse võistlusloaga.

Lisa kommentaar