Ühekordne võistlusluba väljastatakse EMF-i egiidi all toimuvatel võistlustel nendele sportlastele, kellel ei ole hooajalitsentsi.

Ühekordne võistlusluba kehtib ainult antud võistlusel.

Ühekordne võistlusluba vormistatakse võistlusel kohapeal. Vormistamiseks on vaja võistleja nime, sünniaega või isikukoodi ja kontakttelefoni numbrit.

Ühekordsele võistlusloale allkirja andmisega kohustub võistleja kõrvalekaldumatult täitma kõiki EMF-i, FIM Europe ja FIM-i võistlustingimustest, EMF-i juhatuse otsustest ning konkreetse võistluse juhendist tulenevaid nõudeid.

Võistleja nõustub mootorrattaspordi võistluste ajaks sõlmitava õnnetusjuhtumikindlustusega – vaata täpsemat infot siit.

Võistleja tunnustab ja täidab WADA Maailma Antidopingu Koodeksit ning kinnitab samas, et tema tervislik seisund võimaldab mootorrattaspordi võistlusel osaleda.

Ühekordne võistlusluba (sisaldab minimaalset kindlustust):
EMV/EKV kõik distsipliinid 25€
Talvine võistlus (Talikross, Jäärada EMV / EKV), Kestvuskross (EKV/EMV) ja nädalavahetuse klubivõistlus 20€
Lapsed (kuni 9. aastakäik) ja nädalasisene klubivõistlus 15€

* Klubivõistluse alla kuuluvad kõik EMFi kalendris olevad võistlused, mis ei kuulu EMV või EKV arvestusse ning ka võistlusklassid, kes osalevad EMV või EKV etappidel, kuid võistlevad seal ainult kohalikule karikale (ei osale EMV/EKV arvestuses).