EMF Safety komisjon moodustati EMFi juhatuse algatusel 2019 aasta lõpus ning hetkel kuulub sinna 7 liiget erinevatelt mootorispordi aladelt. Enamikul neist on ka FIM litsents ja kõik on suurte kogemustega võistluste ametnikud.
Kuigi komisjoni nimi „Safety“ viitab ohutusele, siis komisjoni töö eesmärk ja sisu on oluliselt laiem. Esmaseks töösuunaks on Eestis toimuvate mootorispordivõistluste ohutumaks muutmine läbi ühtsete reeglite ja nõuete, mis puudutavad sõitjate varustust, võistlusradasid, võistluste korraldamist ja korraldajate koostööd omavalitsuste ning meditsiini- ja päästeteenuste osutajatega.
Komisjon abistab EMFi nõukogu ja teisi alakomisjone ka kohtunike koolitamisel, rahvusvaheliste võistlusreeglite kohandamisel Eesti tingimustele sobivaks, Spordikoodeksi arendamisel ja teistel seonduvatel teemadel.

Komisjoni koosseis
Raul Koov – esimees, ringrada
Allan Laurimäe – tehniline kontroll
Külvar Mand – meditsiin
Marko Saareke – motokross, supermoto, nõukogu esindaja
Sulev Tõnisson – enduro
Rait Roostfeldt – speedway
Sven Saar – mototrial