EMF ootab tippspordi toetuse taotlusi

EMF-ile Kultuuriministeeriumist Spordiprogrammi toetusena eraldatud fondist jagab EMF vähemalt 5000 eurot sihtfinantseeringuna rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalevatele tippsportlastele. Toetus on mõeldud rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalemiseks vajaliku(e) litsentsi(de), rahvusvahelise kindlustuse, osalemistasude jms kulude katmiseks. Taotlusi toetuse saamiseks saab esitada EMF-i liikmesklubi kaudu. Taotluses tuleb näidata projekti eelarve, eesmärgid ja EMF-ist taotletav summa. Taotluste esitamise...