Team Estonia

Team Estonia on Eesti tippspordi rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamise nimel rajatud tippsportlaste toetussüsteem. 

Team Estonia tagab sportlastele kõrgtasemel tingimuste ja tugiteenuste kättesaadavuse, et võita kohti rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt. Team Estonia projekt on mõeldud toetama sportlasi, kellel on eeldusi jõuda maailmas medalitele, tuues oma riigile au ja tuntust. 

Toetus seisneb Team Estonia liikmeks kutsutud sportlastele treeningutingimuste loomises, mis on võrdväärsed konkurentidega mujalt maailmast. EMF-i Team Estonia eesmärk on luua ja võimaldada jätkusuutlikult Eesti motosportlastele kõik vajalikud tugiteenused maailma tippudega konkureerimiseks. 

Eesmärk on rahvusvahelistelt võistlustelt tiitlite võitmine individuaalaladel ja rahvuskoondise esindamine Eesti motosportlaste poolt. Team Estonia koondab enda alla kõik Eesti motosportlased, kes on motiveeritud ja annavad endast kõik, et tuua medaleid rahvusvahelistelt võistlustelt. 

Sportlaste toetamist alustame järk-järgult vastavalt ressursside lisandumisele.

Team Estoniasse kuulumise hüved*

  • Kiiresti eriarsti vastuvõtule ja/või uuringule pääsemine 
  • Kiire ligipääs tugiteenustele
  • Alapõhise treeningu võimalused
  • Sportlast arendavad koolitused (toitumine, üldfüüsiline treening, psühholoogiline valmisolek)
  • Rahvuskoondise esindamisel rahalised toetused
  • Individuaalne rahaline tugi
  • Soodustused tugiteenustelt (A-grupil vähemalt osaliselt tugiteenused tasuta) 
  • Team Estonia liikmete kuvamine valitud meediakanalites

*Vastavalt saavutustele (A- ja B-grupp) ja vanusele on toetused ja koostöö erinev.

Team Estoniasse kuuluvad sportlased (vanuses 13+) kes on motiveeritud rahvusvahelist edu saavutama ja on selleks täitnud kas A- või B-grupi kriteeriumid. Kõikide kriteeriumid täitnud sportlastega võtame isiklikult ühendust.