Spordiseaduse kohaselt on treener sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spordispetsialist, kellel on treeneri kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses.

Treenerikutseid antakse kuuel tasemel. Iga kutsetaseme kompetentsusnõuded on sätestatud vastavas kutsestandardis.

TREENERIKUTSE TAOTLEMINE

Treenerikutse andja on Eesti Olümpiakomitee (EOK). Kutseandmise korraldamiseks on EOK moodustanud koostöös spordi alaliitudega spordiala treenerite kutsekomisjonid. Spordiala treenerite kutsekomisjonid korraldavad treenerite erialast taseme- ja täiendõpet, kontrollivad taotleja vastavust nõuetele, korraldavad kutseeksameid ja otsustavad kutse andmise. Kõigis treenerikutsega seotud küsimustes pöördu alati esimesena oma ala kutsekomisjoni kontaktisiku poole. Kutseandmise üldist korraldust juhib EOK treenerite kutsekomisjon.

Loe treenerikutsest ja selle taotlemisest lähemalt aadressil www.sport.ee/et/treenerid

Treenerikutset omavad mootorrattaspordi treenerid Eestis
Tarmo Jaasi-Tamm – EKR 4 Nooremtreener: spetsialiseerumine mootorrattasport (kehtib kuni: 09.02.2020)
Aigar Leok – EKR 3 Abitreener: spetsialiseerumine mootorrattasport (kehtib kuni: 02.05.2021)
Einar Peterson – EKR 3 Abitreener: spetsialiseerumine mootorrattasport (kehtib kuni: 01.07.2019)
Hannes Prikk – EKR 4 Nooremtreener: spetsialiseerumine mootorrattasport (kehtib kuni: 01.07.2019)
Meelis Pärtelpoeg – EKR3 Abitreener: spetsialiseerumine mootorrattasport (kehtib kuni: 02.05.2021)
Veiko Sale – EKR5 Treener: spetsialiseerumine mootorrattasport (kehtib kuni: 09.02.2020)
Jaan Saluste – EKR4 Nooremtreener: spetsialiseerumine mootorrattasport (kehtib kuni: 01.07.2019)
Aleksei Vinogradov – EKR4 Nooremtreener: spetsialiseerumine mootorrattasport (kehtib kuni: 01.07.2019)

EOK motospordi treenerite kutsekomisjon
Kristel Raba – spetsialist (liige)
Liisa Roos – riik (liige)
Kerli Mooses – spetsialist (liige)
Marko Rohtlaan – tööandjate esindaja (liige)
Rauno Kais – kutse- ja erialaliidu esindaja (esimees)